ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนเมษายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
04 พ.ค. 2552
422 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
08 เม.ย. 2552
423 รายงานรับ-จ่าย ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
08 เม.ย. 2552
424 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
488
07 เม.ย. 2552
425 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
09 มี.ค. 2552
426 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
496
20 ก.พ. 2552
427 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
20 ก.พ. 2552
428 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2552 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
476
10 ก.พ. 2552
429 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนมกราคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
06 ก.พ. 2552
430 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
08 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48