ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 รายงานงบรับ-จ่าย ประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
08 ม.ค. 2552
432 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
18 ธ.ค. 2551
433 รายการการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
530
09 ธ.ค. 2551
434 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
09 ธ.ค. 2551
435 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่า ดาวน์โหลดเอกสาร
476
08 ธ.ค. 2551
436 ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
479
01 ธ.ค. 2551
437 รายงานรับ-จ่ายประจำเดือนตุลาคม ดาวน์โหลดเอกสาร
498
07 พ.ย. 2551
438 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
534
10 ก.ย. 2551
439 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
550
20 ส.ค. 2551
440 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
492
17 มิ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48