ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ดาวน์โหลดเอกสาร
233
30 ก.ย. 2563
42 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่างิว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
227
30 ก.ย. 2563
43 เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ก.ย. 2563
44 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
25 ก.ย. 2563
45 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
358
27 ส.ค. 2563
46 ประกาศผลสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
321
11 ส.ค. 2563
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
301
07 ส.ค. 2563
48 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
283
05 ส.ค. 2563
49 ประกาศ เรื่อง รณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ส.ค. 2563
50 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
320
07 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48