ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 คำสั่งเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
32
11 ธ.ค. 2562
62 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
31 ต.ค. 2562
63 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
31 ต.ค. 2562
64 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
30 ต.ค. 2562
65 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
301
30 ต.ค. 2562
66 ประกาศ เรื่องการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 ต.ค. 2562
67 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
280
22 ต.ค. 2562
68 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
325
01 ต.ค. 2562
69 ประกาศเทศบาลตำบลท่างิ้ว เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
09 ก.ย. 2562
70 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
03 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48