ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
327
04 มี.ค. 2562
82 ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการขออนุมัติกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
270
01 มี.ค. 2562
83 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
306
07 ก.พ. 2562
84 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
14
10 ม.ค. 2562
85 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
14
10 ม.ค. 2562
86 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
15
10 ม.ค. 2562
87 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
15
10 ม.ค. 2562
88 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
15
10 ม.ค. 2562
89 คำสั่งมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
17
10 ม.ค. 2562
90 คำสั่งเรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
15
10 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48