ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบี ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 ก.ค. 2558
62 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชย์กิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 ก.ค. 2558
63 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชย์กิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นห ดาวน์โหลดเอกสาร
31
21 ก.ค. 2558
64 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชย์กิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็2 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
21 ก.ค. 2558
65 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชย์กิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 ก.ค. 2558
66 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
21 ก.ค. 2558
67 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 ก.ค. 2558
68 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7