ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
197
17 มิ.ย. 2562
92 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
195
17 มิ.ย. 2562
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับผรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.94-001 สายป่าไหม้-ราชภัฏ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
11 มิ.ย. 2562
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.94-001 สายป่าไหม้-ราชภัฏ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
27 พ.ค. 2562
95 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
15 พ.ค. 2562
96 การขายทอดตลาด ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
03 เม.ย. 2562
97 การขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
03 เม.ย. 2562
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง ซอย 1 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
29 มี.ค. 2562
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปราม-สะพานวัดแจ้ง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
29 มี.ค. 2562
100 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
26 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48