ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 พ.ย. 2561
112 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 พ.ย. 2561
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
09 พ.ย. 2561
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 พ.ย. 2561
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 พ.ย. 2561
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
25
31 ต.ค. 2561
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินกันกัดเซาะตลิ่งพังห้วยไสตง หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ต.ค. 2561
118 ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 ต.ค. 2561
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.94-001สายป่าไหม้-ราชภัฏ หมู่ที่ 1,2,4 ตำบลท่างิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 ต.ค. 2561
120 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
12 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47