ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
11 ธ.ค. 2561
122 ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
201
19 พ.ย. 2561
123 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
09 พ.ย. 2561
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
211
09 พ.ย. 2561
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
211
09 พ.ย. 2561
126 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
05 พ.ย. 2561
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
207
31 ต.ค. 2561
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินกันกัดเซาะตลิ่งพังห้วยไสตง หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
215
30 ต.ค. 2561
129 ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
203
22 ต.ค. 2561
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.94-001สายป่าไหม้-ราชภัฏ หมู่ที่ 1,2,4 ตำบลท่างิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
12 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48