ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินกันกัดเซาะตลิ่งพังห้วยไสตง หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
289
30 ต.ค. 2561
132 ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
273
22 ต.ค. 2561
133 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.94-001สายป่าไหม้-ราชภัฏ หมู่ที่ 1,2,4 ตำบลท่างิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
274
12 ต.ค. 2561
134 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
12 ต.ค. 2561
135 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
03 ต.ค. 2561
136 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
281
02 ต.ค. 2561
137 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
275
02 ต.ค. 2561
138 ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
273
02 ต.ค. 2561
139 การริบหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
284
02 ต.ค. 2561
140 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
281
25 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48