ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
549
11 ธ.ค. 2561
132 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
545
11 ธ.ค. 2561
133 ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
555
19 พ.ย. 2561
134 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
575
09 พ.ย. 2561
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
571
09 พ.ย. 2561
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
564
09 พ.ย. 2561
137 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
561
05 พ.ย. 2561
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
556
31 ต.ค. 2561
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินกันกัดเซาะตลิ่งพังห้วยไสตง หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
560
30 ต.ค. 2561
140 ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
551
22 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49