ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
628
05 พ.ย. 2561
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
620
31 ต.ค. 2561
153 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเรียงหินกันกัดเซาะตลิ่งพังห้วยไสตง หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
627
30 ต.ค. 2561
154 ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
621
22 ต.ค. 2561
155 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.94-001สายป่าไหม้-ราชภัฏ หมู่ที่ 1,2,4 ตำบลท่างิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
615
12 ต.ค. 2561
156 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
610
12 ต.ค. 2561
157 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
03 ต.ค. 2561
158 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
620
02 ต.ค. 2561
159 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
614
02 ต.ค. 2561
160 ประชาสัมพันธ์การคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
618
02 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51