ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
26 ก.พ. 2561
162 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 ก.พ. 2561
163 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 ก.พ. 2561
164 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ก.พ. 2561
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
41
23 ม.ค. 2561
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 ม.ค. 2561
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
50
11 ม.ค. 2561
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 ม.ค. 2561
169 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
03 ม.ค. 2561
170 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47