ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
278
24 เม.ย. 2561
162 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
03 เม.ย. 2561
163 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
303
30 มี.ค. 2561
164 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
279
30 มี.ค. 2561
165 การขายทอดตลาด ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
26 มี.ค. 2561
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
285
21 มี.ค. 2561
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
282
21 มี.ค. 2561
168 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
290
16 มี.ค. 2561
169 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
15 มี.ค. 2561
170 การขายทอดตลาด ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
08 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48