ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
223
26 ก.พ. 2561
172 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
26 ก.พ. 2561
173 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
15 ก.พ. 2561
174 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
15 ก.พ. 2561
175 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
01 ก.พ. 2561
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
230
23 ม.ค. 2561
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
225
23 ม.ค. 2561
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
233
11 ม.ค. 2561
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
218
04 ม.ค. 2561
180 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
03 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48