ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 ธ.ค. 2560
172 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 ธ.ค. 2560
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
30
07 ธ.ค. 2560
174 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ธ.ค. 2560
175 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
27 พ.ย. 2560
176 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
27 พ.ย. 2560
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
37
17 พ.ย. 2560
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
36
13 พ.ย. 2560
179 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
03 พ.ย. 2560
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
32
31 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47