ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
31 ต.ค. 2560
182 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 ต.ค. 2560
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
41
25 ต.ค. 2560
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
19 ต.ค. 2560
185 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ต.ค. 2560
186 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างบริการตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 ก.ย. 2560
187 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างบริการตำแหน่ง ผู้ขับพาหนะฉุกเฉินตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
31
29 ก.ย. 2560
188 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว
25
26 ก.ย. 2560
189 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่ายาง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
21 ก.ย. 2560
190 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านทอนแร็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
21 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47