ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
668
15 พ.ค. 2561
182 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
623
08 พ.ค. 2561
183 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
621
24 เม.ย. 2561
184 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
610
03 เม.ย. 2561
185 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
655
30 มี.ค. 2561
186 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
618
30 มี.ค. 2561
187 การขายทอดตลาด ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
26 มี.ค. 2561
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
625
21 มี.ค. 2561
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
627
21 มี.ค. 2561
190 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
629
16 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51