ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
218
31 ต.ค. 2560
192 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
31 ต.ค. 2560
193 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
31 ต.ค. 2560
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
229
25 ต.ค. 2560
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
208
19 ต.ค. 2560
196 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
09 ต.ค. 2560
197 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างบริการตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
200
29 ก.ย. 2560
198 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างบริการตำแหน่ง ผู้ขับพาหนะฉุกเฉินตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
214
29 ก.ย. 2560
199 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว
204
26 ก.ย. 2560
200 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่ายาง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
21 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48