ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
298
17 พ.ย. 2560
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
303
13 พ.ย. 2560
193 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
03 พ.ย. 2560
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
293
31 ต.ค. 2560
195 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
310
31 ต.ค. 2560
196 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
31 ต.ค. 2560
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
311
25 ต.ค. 2560
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
283
19 ต.ค. 2560
199 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
09 ต.ค. 2560
200 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างบริการตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
275
29 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48