ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
652
23 ม.ค. 2561
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
639
23 ม.ค. 2561
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
654
11 ม.ค. 2561
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
657
04 ม.ค. 2561
205 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
617
03 ม.ค. 2561
206 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
635
28 ธ.ค. 2560
207 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
661
25 ธ.ค. 2560
208 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
652
07 ธ.ค. 2560
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
643
07 ธ.ค. 2560
210 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
618
04 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51