ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
03 พ.ย. 2560
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
569
31 ต.ค. 2560
203 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
592
31 ต.ค. 2560
204 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
31 ต.ค. 2560
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
589
25 ต.ค. 2560
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
561
19 ต.ค. 2560
207 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
544
09 ต.ค. 2560
208 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างบริการตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
553
29 ก.ย. 2560
209 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างบริการตำแหน่ง ผู้ขับพาหนะฉุกเฉินตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
567
29 ก.ย. 2560
210 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว
526
26 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49