ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่ายาง ตำบลท่างิ้ว เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
58
22 ส.ค. 2560
202 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านทอนแร็ด ตำบลท่างิ้ว เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 ส.ค. 2560
203 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
22 ส.ค. 2560
204 เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 4,7,8 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 12 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
37
21 ส.ค. 2560
205 เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายราชภัฏ-ป่าไหม้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 ส.ค. 2560
206 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
15 ส.ค. 2560
207 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
09 ส.ค. 2560
208 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ส.ค. 2560
209 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 ส.ค. 2560
210 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายวรรณีศิลป์ - หอประชุม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
12 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47