ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
672
27 พ.ย. 2560
212 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
635
27 พ.ย. 2560
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
638
17 พ.ย. 2560
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
645
13 พ.ย. 2560
215 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
611
03 พ.ย. 2560
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
631
31 ต.ค. 2560
217 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
664
31 ต.ค. 2560
218 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
31 ต.ค. 2560
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
652
25 ต.ค. 2560
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
623
19 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51