ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
289
09 ส.ค. 2560
222 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
282
08 ส.ค. 2560
223 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
08 ส.ค. 2560
224 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายวรรณีศิลป์ - หอประชุม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
12 ก.ค. 2560
225 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่ายาง 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
281
12 ก.ค. 2560
226 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
289
11 ก.ค. 2560
227 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
292
11 ก.ค. 2560
228 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
300
11 ก.ค. 2560
229 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว (หลังใหม่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
06 ก.ค. 2560
230 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว (แห่งใหม่) ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ยาว 337 เมตร ป้ายสำนักงานยาว 12 เมตร สูง 2.40 เมตร รั้ว ยาว 314 เมตร สูง 2 เมตร ประตูทางเข้า-ออก ยาวบานล ดาวน์โหลดเอกสาร
357
06 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48