ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
606
09 ต.ค. 2560
222 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างบริการตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
616
29 ก.ย. 2560
223 เปิดเผยราคากลางจัดจ้างบริการตำแหน่ง ผู้ขับพาหนะฉุกเฉินตามโครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
630
29 ก.ย. 2560
224 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว
586
26 ก.ย. 2560
225 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านป่ายาง ดาวน์โหลดเอกสาร
631
21 ก.ย. 2560
226 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 6 บ้านทอนแร็ด ดาวน์โหลดเอกสาร
638
21 ก.ย. 2560
227 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายราชภัฏ-ป่าไหม้ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
628
18 ก.ย. 2560
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
642
18 ก.ย. 2560
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
634
18 ก.ย. 2560
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
627
18 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51