ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
211
09 มิ.ย. 2560
232 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
06 มิ.ย. 2560
233 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
05 มิ.ย. 2560
234 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
22 พ.ค. 2560
235 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
19 พ.ค. 2560
236 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
04 พ.ค. 2560
237 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
221
24 เม.ย. 2560
238 ตรวจรับงานจ้างโครงการถมบ่อน้ำเชื่อมถนนสายมุสลิมคลองใหม่-กสทช. หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
244
10 เม.ย. 2560
239 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว คสล. 3 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
245
07 เม.ย. 2560
240 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
03 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48