ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
08 ส.ค. 2560
232 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายวรรณีศิลป์ - หอประชุม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
562
12 ก.ค. 2560
233 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่ายาง 1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
563
12 ก.ค. 2560
234 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
570
11 ก.ค. 2560
235 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
573
11 ก.ค. 2560
236 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
582
11 ก.ค. 2560
237 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว (หลังใหม่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
569
06 ก.ค. 2560
238 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว (แห่งใหม่) ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ยาว 337 เมตร ป้ายสำนักงานยาว 12 เมตร สูง 2.40 เมตร รั้ว ยาว 314 เมตร สูง 2 เมตร ประตูทางเข้า-ออก ยาวบานล ดาวน์โหลดเอกสาร
636
06 ก.ค. 2560
239 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
545
06 ก.ค. 2560
240 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
567
29 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49