ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว (หลังใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
558
26 มิ.ย. 2560
242 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
561
09 มิ.ย. 2560
243 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
570
06 มิ.ย. 2560
244 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
05 มิ.ย. 2560
245 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
584
22 พ.ค. 2560
246 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
593
19 พ.ค. 2560
247 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
538
04 พ.ค. 2560
248 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
573
24 เม.ย. 2560
249 ตรวจรับงานจ้างโครงการถมบ่อน้ำเชื่อมถนนสายมุสลิมคลองใหม่-กสทช. หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
599
10 เม.ย. 2560
250 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว คสล. 3 ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
601
07 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49