ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลหอถังเหล็กทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
321
07 พ.ย. 2559
252 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว คสล. 3 ชั้น
339
31 ต.ค. 2559
253 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
31 ต.ค. 2559
254 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
327
10 ต.ค. 2559
255 ปร.4 ประปา ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
341
10 ต.ค. 2559
256 ปร.5 ประปา ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
326
10 ต.ค. 2559
257 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
330
10 ต.ค. 2559
258 ปร.4 ประปา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
316
10 ต.ค. 2559
259 ปร.5 ประปา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
10 ต.ค. 2559
260 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
27 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48