ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
22 มิ.ย. 2559
252 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
14 มิ.ย. 2559
253 ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอามาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว
137
07 มิ.ย. 2559
254 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
17 พ.ค. 2559
255 ปร.4ก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
115
17 พ.ค. 2559
256 ปร.5ก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
79
17 พ.ค. 2559
257 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 พ.ค. 2559
258 เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
19 เม.ย. 2559
259 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 เม.ย. 2559
260 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5,7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 สาย
61
28 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47