ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว (หลังใหม่) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
946
06 ก.ค. 2560
252 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผนังกันดินสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว (แห่งใหม่) ก่อสร้างผนังกันดิน คสล. ยาว 337 เมตร ป้ายสำนักงานยาว 12 เมตร สูง 2.40 เมตร รั้ว ยาว 314 เมตร สูง 2 เมตร ประตูทางเข้า-ออก ยาวบานล ดาวน์โหลดเอกสาร
700
06 ก.ค. 2560
253 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
607
06 ก.ค. 2560
254 เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้ดจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
629
29 มิ.ย. 2560
255 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว (หลังใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
622
26 มิ.ย. 2560
256 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
627
09 มิ.ย. 2560
257 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
634
06 มิ.ย. 2560
258 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
604
05 มิ.ย. 2560
259 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
651
22 พ.ค. 2560
260 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
657
19 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51