ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานชลประทาน จำนวน 12 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
344
27 ก.ย. 2559
262 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 9 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
27 ก.ย. 2559
263 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
331
05 ก.ย. 2559
264 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น - นาม่วง มข.(2527) หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
351
27 มิ.ย. 2559
265 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
22 มิ.ย. 2559
266 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
357
14 มิ.ย. 2559
267 ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอามาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว
376
07 มิ.ย. 2559
268 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
373
17 พ.ค. 2559
269 ปร.4ก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
369
17 พ.ค. 2559
270 ปร.5ก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
334
17 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48