ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
564
31 ต.ค. 2559
262 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
610
10 ต.ค. 2559
263 ปร.4 ประปา ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
625
10 ต.ค. 2559
264 ปร.5 ประปา ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
607
10 ต.ค. 2559
265 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
609
10 ต.ค. 2559
266 ปร.4 ประปา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
598
10 ต.ค. 2559
267 ปร.5 ประปา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
570
10 ต.ค. 2559
268 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
624
27 ก.ย. 2559
269 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานชลประทาน จำนวน 12 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
624
27 ก.ย. 2559
270 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 9 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
614
27 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49