ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว
64
25 มี.ค. 2559
262 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 มี.ค. 2559
263 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) ถนนสายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมู่ที่ 6
92
02 มี.ค. 2559
264 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
29 ก.พ. 2559
265 ปร.4โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ดาวน์โหลดเอกสาร
62
29 ก.พ. 2559
266 ปร.5โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ดาวน์โหลดเอกสาร
57
29 ก.พ. 2559
267 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
24 ก.พ. 2559
268 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
142
24 ก.พ. 2559
269 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง-โคกม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
83
08 ก.พ. 2559
270 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47