ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น - นาม่วง มข.(2527) หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
279
27 มิ.ย. 2559
262 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
22 มิ.ย. 2559
263 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
14 มิ.ย. 2559
264 ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอามาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว
317
07 มิ.ย. 2559
265 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
300
17 พ.ค. 2559
266 ปร.4ก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
299
17 พ.ค. 2559
267 ปร.5ก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
264
17 พ.ค. 2559
268 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
05 พ.ค. 2559
269 เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
19 เม.ย. 2559
270 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ดาวน์โหลดเอกสาร
338
01 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48