ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5,7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 สาย
235
28 มี.ค. 2559
272 ตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว
238
25 มี.ค. 2559
273 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
233
03 มี.ค. 2559
274 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) ถนนสายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมู่ที่ 6
266
02 มี.ค. 2559
275 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
29 ก.พ. 2559
276 ปร.4โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ดาวน์โหลดเอกสาร
249
29 ก.พ. 2559
277 ปร.5โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น ดาวน์โหลดเอกสาร
242
29 ก.พ. 2559
278 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
298
24 ก.พ. 2559
279 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
328
24 ก.พ. 2559
280 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง-โคกม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
258
08 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48