ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
611
05 ก.ย. 2559
272 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น - นาม่วง มข.(2527) หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
632
27 มิ.ย. 2559
273 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
660
22 มิ.ย. 2559
274 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
635
14 มิ.ย. 2559
275 ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอามาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว
648
07 มิ.ย. 2559
276 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
653
17 พ.ค. 2559
277 ปร.4ก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
651
17 พ.ค. 2559
278 ปร.5ก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
614
17 พ.ค. 2559
279 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
578
05 พ.ค. 2559
280 เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
594
19 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49