ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ปร.5 ประปา ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
634
10 ต.ค. 2559
282 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
690
27 ก.ย. 2559
283 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานชลประทาน จำนวน 12 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
687
27 ก.ย. 2559
284 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 9 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
678
27 ก.ย. 2559
285 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
673
05 ก.ย. 2559
286 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น - นาม่วง มข.(2527) หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
692
27 มิ.ย. 2559
287 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ายาง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
725
22 มิ.ย. 2559
288 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
697
14 มิ.ย. 2559
289 ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุลอามาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว
707
07 มิ.ย. 2559
290 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
713
17 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51