ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
242
08 ธ.ค. 2558
292 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) ถนนสายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
19 พ.ย. 2558
293 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนักเรียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
19 พ.ย. 2558
294 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายมะม่วงปลายแขน-วัดป่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
292
04 พ.ย. 2558
295 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) ถนนสายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมูที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
03 พ.ย. 2558
296 ปร.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
03 พ.ย. 2558
297 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนักเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
272
03 พ.ย. 2558
298 ปร.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
03 พ.ย. 2558
299 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
30 ต.ค. 2558
300 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายมะม่วงปลายแขน-วัดป่ายาง ดาวน์โหลดเอกสาร
265
16 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48