ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ปร.4ก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
714
17 พ.ค. 2559
292 ปร.5ก่อสร้างอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
679
17 พ.ค. 2559
293 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
644
05 พ.ค. 2559
294 เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
657
19 เม.ย. 2559
295 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ดาวน์โหลดเอกสาร
755
01 เม.ย. 2559
296 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5,7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 8 สาย
670
28 มี.ค. 2559
297 ตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านบาดาล หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว
619
25 มี.ค. 2559
298 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
653
03 มี.ค. 2559
299 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) ถนนสายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมู่ที่ 6
654
02 มี.ค. 2559
300 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
664
29 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51