ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง-โคกม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
584
08 ก.พ. 2559
292 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
05 ก.พ. 2559
293 หลักประกันสัญญาครบกำหนดจ่ายคืน
612
04 ก.พ. 2559
294 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
600
18 ม.ค. 2559
295 ปร.4โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
610
18 ม.ค. 2559
296 ปร.5โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
609
18 ม.ค. 2559
297 ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
592
11 ม.ค. 2559
298 ปร.4ถนนสายบ้านทุ่ง-โคกม่วง ดาวน์โหลดเอกสาร
596
11 ม.ค. 2559
299 ปร.5สายบ้านทุ่ง-โคกม่วง ดาวน์โหลดเอกสาร
596
11 ม.ค. 2559
300 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
536
06 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49