ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ปร.5สายบ้านทุ่ง-โคกม่วง ดาวน์โหลดเอกสาร
316
11 ม.ค. 2559
292 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
06 ม.ค. 2559
293 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน
313
21 ธ.ค. 2558
294 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
320
08 ธ.ค. 2558
295 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) ถนนสายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
19 พ.ย. 2558
296 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนักเรียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
19 พ.ย. 2558
297 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายมะม่วงปลายแขน-วัดป่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
363
04 พ.ย. 2558
298 ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) ถนนสายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมูที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
03 พ.ย. 2558
299 ปร.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
03 พ.ย. 2558
300 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนักเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
343
03 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48