ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายวัดมะม่วงปลายแขน-วัดป่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
06 พ.ย. 2557
312 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
31 ต.ค. 2557
313 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
16 ต.ค. 2557
314 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ห้วยหูแร้ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
139
10 ต.ค. 2557
315 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกทึง-ศาลาไพ หมู่ที่ 3,4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
127
10 ต.ค. 2557
316 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจัดสรร 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
121
10 ต.ค. 2557
317 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องกิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
131
10 ต.ค. 2557
318 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
130
10 ต.ค. 2557
319 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนักเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
110
10 ต.ค. 2557
320 สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยและพลาสติกทรงกลม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
136
28 ส.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47