ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมุสลิมคลองใหม่ – กสทช. หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
391
12 ม.ค. 2558
322 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ศาลาไพ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
402
12 ม.ค. 2558
323 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายบ้านปากป้าย-บ้านบนควน ดาวน์โหลดเอกสาร
403
06 พ.ย. 2557
324 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายราชภัฏนครศรีฯ-วัดแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
379
06 พ.ย. 2557
325 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายวัดมะม่วงปลายแขน-วัดป่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
405
06 พ.ย. 2557
326 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
31 ต.ค. 2557
327 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
16 ต.ค. 2557
328 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ห้วยหูแร้ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
397
10 ต.ค. 2557
329 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกทึง-ศาลาไพ หมู่ที่ 3,4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
380
10 ต.ค. 2557
330 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจัดสรร 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
382
10 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48