ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายบ้านปากป้าย-บ้านบนควน ดาวน์โหลดเอกสาร
686
06 พ.ย. 2557
332 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายราชภัฏนครศรีฯ-วัดแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
659
06 พ.ย. 2557
333 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายวัดมะม่วงปลายแขน-วัดป่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
682
06 พ.ย. 2557
334 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
31 ต.ค. 2557
335 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
600
16 ต.ค. 2557
336 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ห้วยหูแร้ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
676
10 ต.ค. 2557
337 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกทึง-ศาลาไพ หมู่ที่ 3,4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
659
10 ต.ค. 2557
338 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจัดสรร 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
660
10 ต.ค. 2557
339 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องกิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
675
10 ต.ค. 2557
340 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
676
10 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49