ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง–ป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
274
25 พ.ย. 2556
332 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงฆ้อง-ห่อหมก หมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
255
25 พ.ย. 2556
333 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองคอน) หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
260
14 พ.ย. 2556
334 ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองคอน) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
28 ต.ค. 2556
335 สอบราคาจ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ) เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
270
07 ต.ค. 2556
336 เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
07 ส.ค. 2556
337 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากป้าย - บ้านบนควน
289
25 ก.ค. 2556
338 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
08 ก.ค. 2556
339 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) ถนนสายราชภัฏ-ป่าไหม้ หมู่ที่ 1,2,4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
290
24 มิ.ย. 2556
340 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
07 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47