ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยและพลาสติกทรงกลม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
321
28 ส.ค. 2557
332 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลแบบหอถังเหล็กทรงแซมเปญ หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
391
10 มิ.ย. 2557
333 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลแบบหอถังเหล็กทรงแซมเปญ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
388
10 มิ.ย. 2557
334 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
377
02 มิ.ย. 2557
335 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
403
17 มี.ค. 2557
336 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงฆ้อง-ห่อหมก หมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
355
17 มี.ค. 2557
337 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองน้ำโคกงู หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
351
17 มี.ค. 2557
338 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
378
17 มี.ค. 2557
339 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู้) ดาวน์โหลดเอกสาร
426
26 ก.พ. 2557
340 ราคากลางโครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
250
26 ก.พ. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48