ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
650
16 เม.ย. 2558
342 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
643
30 ม.ค. 2558
343 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายมุสลิมคลองใหม่ – กสทช. หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
737
12 ม.ค. 2558
344 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ศาลาไพ บ้านป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
745
12 ม.ค. 2558
345 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายบ้านปากป้าย-บ้านบนควน ดาวน์โหลดเอกสาร
755
06 พ.ย. 2557
346 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายราชภัฏนครศรีฯ-วัดแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
726
06 พ.ย. 2557
347 ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายวัดมะม่วงปลายแขน-วัดป่ายาง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
749
06 พ.ย. 2557
348 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
663
31 ต.ค. 2557
349 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
663
16 ต.ค. 2557
350 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ห้วยหูแร้ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
734
10 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51