ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
362
28 ม.ค. 2557
342 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง–ป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
459
25 พ.ย. 2556
343 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงฆ้อง-ห่อหมก หมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
440
25 พ.ย. 2556
344 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองคอน) หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
446
14 พ.ย. 2556
345 ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองคอน) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
28 ต.ค. 2556
346 สอบราคาจ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ) เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
454
07 ต.ค. 2556
347 เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
432
07 ส.ค. 2556
348 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากป้าย - บ้านบนควน
461
25 ก.ค. 2556
349 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
08 ก.ค. 2556
350 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) ถนนสายราชภัฏ-ป่าไหม้ หมู่ที่ 1,2,4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
473
24 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48