ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
459
17 มี.ค. 2557
342 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู้) ดาวน์โหลดเอกสาร
499
26 ก.พ. 2557
343 ราคากลางโครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
320
26 ก.พ. 2557
344 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
437
28 ม.ค. 2557
345 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง–ป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
529
25 พ.ย. 2556
346 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงฆ้อง-ห่อหมก หมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
520
25 พ.ย. 2556
347 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองคอน) หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
523
14 พ.ย. 2556
348 ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองคอน) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
28 ต.ค. 2556
349 สอบราคาจ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ) เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
533
07 ต.ค. 2556
350 เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
507
07 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48