ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกทึง-ศาลาไพ หมู่ที่ 3,4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
724
10 ต.ค. 2557
352 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจัดสรร 2 หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
725
10 ต.ค. 2557
353 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องกิ่ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
741
10 ต.ค. 2557
354 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักหลุมพอ-วังก้อง หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
745
10 ต.ค. 2557
355 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนักเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
720
10 ต.ค. 2557
356 สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยและพลาสติกทรงกลม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 130 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
741
28 ส.ค. 2557
357 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลแบบหอถังเหล็กทรงแซมเปญ หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
807
10 มิ.ย. 2557
358 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บาดาลแบบหอถังเหล็กทรงแซมเปญ หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
808
10 มิ.ย. 2557
359 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
801
02 มิ.ย. 2557
360 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
820
17 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51