ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
07 ม.ค. 2556
352 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
06 ธ.ค. 2555
353 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากป้าย-บ้านบนควน บ้านท่างาม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
21 พ.ย. 2555
354 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
06 พ.ย. 2555
355 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
01 พ.ย. 2555
356 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
149
01 พ.ย. 2555
357 ยกเลิกประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดไฮเมท ดาวน์โหลดเอกสาร
405
24 ต.ค. 2555
358 ประมูลจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดไฮเมท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
555
22 ต.ค. 2555
359 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักหลุมพอวังก้อง-วรรณีศิลป์หอประชุม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
10 ต.ค. 2555
360 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
09 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47