ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
07 ก.พ. 2556
362 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
07 ม.ค. 2556
363 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
06 ธ.ค. 2555
364 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากป้าย-บ้านบนควน บ้านท่างาม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
578
21 พ.ย. 2555
365 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
06 พ.ย. 2555
366 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
01 พ.ย. 2555
367 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
01 พ.ย. 2555
368 ยกเลิกประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดไฮเมท ดาวน์โหลดเอกสาร
589
24 ต.ค. 2555
369 ประมูลจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดไฮเมท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
747
22 ต.ค. 2555
370 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักหลุมพอวังก้อง-วรรณีศิลป์หอประชุม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
563
10 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48