ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงฆ้อง-ห่อหมก หมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
781
17 มี.ค. 2557
362 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เหมืองน้ำโคกงู หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
770
17 มี.ค. 2557
363 สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
802
17 มี.ค. 2557
364 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู้) ดาวน์โหลดเอกสาร
842
26 ก.พ. 2557
365 ราคากลางโครงการขยายท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
660
26 ก.พ. 2557
366 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
780
28 ม.ค. 2557
367 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง–ป่ายาง หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
870
25 พ.ย. 2556
368 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงฆ้อง-ห่อหมก หมู่ที่ 3 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
864
25 พ.ย. 2556
369 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองคอน) หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
874
14 พ.ย. 2556
370 ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คลองคอน) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
672
28 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51