ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
05 มี.ค. 2556
362 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) ถนนสายราชภัฏ-ป่าไหม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
590
11 ก.พ. 2556
363 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
627
11 ก.พ. 2556
364 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
07 ก.พ. 2556
365 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
07 ม.ค. 2556
366 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
06 ธ.ค. 2555
367 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากป้าย-บ้านบนควน บ้านท่างาม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
648
21 พ.ย. 2555
368 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
06 พ.ย. 2555
369 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
01 พ.ย. 2555
370 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
01 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48