ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) ถนนสายราชภัฏ-ป่าไหม้ หมู่ที่ 1,2,4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
825
24 มิ.ย. 2556
362 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
667
07 มิ.ย. 2556
363 ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
991
21 พ.ค. 2556
364 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
835
14 พ.ค. 2556
365 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
661
07 พ.ค. 2556
366 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากป้าย-บ้านบนควน บ้านท่างาม หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
978
26 เม.ย. 2556
367 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
661
08 เม.ย. 2556
368 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
858
20 มี.ค. 2556
369 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
660
05 มี.ค. 2556
370 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) ถนนสายราชภัฏ-ป่าไหม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
871
11 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49