ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
313
07 ก.ย. 2555
362 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
05 ก.ย. 2555
363 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
14 ส.ค. 2555
364 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว จำนวน 34 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
317
19 ก.ค. 2555
365 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายปาก-ป้ายบ้านบน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
19 ก.ค. 2555
366 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกทึง-ศาลาไพ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
06 ก.ค. 2555
367 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
03 ก.ค. 2555
368 สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุ 130 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
547
20 มิ.ย. 2555
369 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
06 มิ.ย. 2555
370 สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
24 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47