ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
09 ต.ค. 2555
372 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
500
07 ก.ย. 2555
373 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
05 ก.ย. 2555
374 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
14 ส.ค. 2555
375 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว จำนวน 34 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
508
19 ก.ค. 2555
376 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายปาก-ป้ายบ้านบน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
19 ก.ค. 2555
377 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกทึง-ศาลาไพ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
06 ก.ค. 2555
378 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
03 ก.ค. 2555
379 สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุ 130 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
735
20 มิ.ย. 2555
380 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
06 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48