ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 สอบราคาจ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ) เพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
876
07 ต.ค. 2556
372 เรื่อง ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (เครื่องยนต์ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
853
07 ส.ค. 2556
373 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากป้าย - บ้านบนควน
847
25 ก.ค. 2556
374 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
755
08 ก.ค. 2556
375 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) ถนนสายราชภัฏ-ป่าไหม้ หมู่ที่ 1,2,4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
888
24 มิ.ย. 2556
376 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
724
07 มิ.ย. 2556
377 ประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1058
21 พ.ค. 2556
378 สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
901
14 พ.ค. 2556
379 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
725
07 พ.ค. 2556
380 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากป้าย-บ้านบนควน บ้านท่างาม หมู่ที่ 5 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
1047
26 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51