ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
906
11 ก.พ. 2556
372 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
657
07 ก.พ. 2556
373 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
650
07 ม.ค. 2556
374 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
658
06 ธ.ค. 2555
375 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากป้าย-บ้านบนควน บ้านท่างาม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
930
21 พ.ย. 2555
376 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
650
06 พ.ย. 2555
377 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
695
01 พ.ย. 2555
378 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
690
01 พ.ย. 2555
379 ยกเลิกประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดไฮเมท ดาวน์โหลดเอกสาร
936
24 ต.ค. 2555
380 ประมูลจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดไฮเมท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1103
22 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49