ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ยกเลิกประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดไฮเมท ดาวน์โหลดเอกสาร
659
24 ต.ค. 2555
372 ประมูลจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดไฮเมท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
823
22 ต.ค. 2555
373 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักหลุมพอวังก้อง-วรรณีศิลป์หอประชุม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
646
10 ต.ค. 2555
374 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
537
09 ต.ค. 2555
375 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
571
07 ก.ย. 2555
376 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
596
05 ก.ย. 2555
377 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
534
14 ส.ค. 2555
378 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว จำนวน 34 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
576
19 ก.ค. 2555
379 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายปาก-ป้ายบ้านบน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
537
19 ก.ค. 2555
380 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกทึง-ศาลาไพ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
06 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48