ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
02 พ.ย. 2554
382 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
18 ต.ค. 2554
383 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
18 ต.ค. 2554
384 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
30 ก.ย. 2554
385 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
05 ก.ย. 2554
386 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง-โคกม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
264
16 ส.ค. 2554
387 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการถมดินพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
354
11 ส.ค. 2554
388 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
04 ส.ค. 2554
389 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
266
02 ส.ค. 2554
390 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวรรณีศิลป์-หอประชุม หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
243
02 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47