ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
728
08 เม.ย. 2556
382 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
920
20 มี.ค. 2556
383 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
723
05 มี.ค. 2556
384 ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) ถนนสายราชภัฏ-ป่าไหม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
940
11 ก.พ. 2556
385 ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
976
11 ก.พ. 2556
386 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
721
07 ก.พ. 2556
387 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
713
07 ม.ค. 2556
388 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
722
06 ธ.ค. 2555
389 ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปากป้าย-บ้านบนควน บ้านท่างาม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
995
21 พ.ย. 2555
390 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
713
06 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51