ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
03 ก.ค. 2555
382 สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุ 130 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
821
20 มิ.ย. 2555
383 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
06 มิ.ย. 2555
384 สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
521
24 พ.ค. 2555
385 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
08 พ.ค. 2555
386 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
02 พ.ค. 2555
387 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1222
19 เม.ย. 2555
388 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
04 เม.ย. 2555
389 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
08 มี.ค. 2555
390 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
09 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48