ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
755
06 มิ.ย. 2555
392 สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
804
24 พ.ค. 2555
393 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
721
08 พ.ค. 2555
394 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
795
02 พ.ค. 2555
395 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1503
19 เม.ย. 2555
396 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
743
04 เม.ย. 2555
397 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
729
08 มี.ค. 2555
398 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
747
09 ก.พ. 2555
399 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
749
11 ม.ค. 2555
400 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554
748
06 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49