ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
11 ม.ค. 2555
392 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554
475
06 ธ.ค. 2554
393 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ 7,4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
435
22 พ.ย. 2554
394 ตรวจรับงานจ้างโครงการถมดินพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
445
10 พ.ย. 2554
395 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
448
02 พ.ย. 2554
396 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
18 ต.ค. 2554
397 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
452
18 ต.ค. 2554
398 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
593
30 ก.ย. 2554
399 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
569
05 ก.ย. 2554
400 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง-โคกม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
518
16 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48