ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
760
01 พ.ย. 2555
392 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
753
01 พ.ย. 2555
393 ยกเลิกประกาศประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดไฮเมท ดาวน์โหลดเอกสาร
1000
24 ต.ค. 2555
394 ประมูลจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะชนิดไฮเมท ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1169
22 ต.ค. 2555
395 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสำนักหลุมพอวังก้อง-วรรณีศิลป์หอประชุม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
991
10 ต.ค. 2555
396 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
886
09 ต.ค. 2555
397 ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
914
07 ก.ย. 2555
398 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
941
05 ก.ย. 2555
399 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
878
14 ส.ค. 2555
400 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลท่างิ้ว จำนวน 34 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
925
19 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51