ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ตรวจรับงานจ้างโครงการถมดินพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
378
10 พ.ย. 2554
392 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
02 พ.ย. 2554
393 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
374
18 ต.ค. 2554
394 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
377
18 ต.ค. 2554
395 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
523
30 ก.ย. 2554
396 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
05 ก.ย. 2554
397 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง-โคกม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
444
16 ส.ค. 2554
398 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการถมดินพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
539
11 ส.ค. 2554
399 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
418
04 ส.ค. 2554
400 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
450
02 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48