ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ 7,4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
721
22 พ.ย. 2554
402 ตรวจรับงานจ้างโครงการถมดินพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
724
10 พ.ย. 2554
403 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
727
02 พ.ย. 2554
404 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
727
18 ต.ค. 2554
405 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
731
18 ต.ค. 2554
406 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
871
30 ก.ย. 2554
407 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
851
05 ก.ย. 2554
408 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง-โคกม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
799
16 ส.ค. 2554
409 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการถมดินพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
890
11 ส.ค. 2554
410 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
769
04 ส.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49