ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายปาก-ป้ายบ้านบน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
882
19 ก.ค. 2555
402 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกทึง-ศาลาไพ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
869
06 ก.ค. 2555
403 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
804
03 ก.ค. 2555
404 สอบราคาซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดความจุ 130 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
1190
20 มิ.ย. 2555
405 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
827
06 มิ.ย. 2555
406 สอบราคาจ้างโครงการ จำนวน 10 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
872
24 พ.ค. 2555
407 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
788
08 พ.ค. 2555
408 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
856
02 พ.ค. 2555
409 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1576
19 เม.ย. 2555
410 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
810
04 เม.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51