ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวรรณีศิลป์-หอประชุม หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
419
02 ส.ค. 2554
402 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนักเรียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
19 ก.ค. 2554
403 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฝรั่งถม หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
487
19 ก.ค. 2554
404 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
636
12 ก.ค. 2554
405 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
05 ก.ค. 2554
406 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งในสระ-บ้านแคว หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
22 มิ.ย. 2554
407 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
395
06 มิ.ย. 2554
408 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
06 พ.ค. 2554
409 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
07 เม.ย. 2554
410 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
07 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48