ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการถมดินพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
614
11 ส.ค. 2554
402 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
04 ส.ค. 2554
403 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
523
02 ส.ค. 2554
404 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวรรณีศิลป์-หอประชุม หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
496
02 ส.ค. 2554
405 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนักเรียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
19 ก.ค. 2554
406 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฝรั่งถม หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
556
19 ก.ค. 2554
407 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
705
12 ก.ค. 2554
408 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
05 ก.ค. 2554
409 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งในสระ-บ้านแคว หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
521
22 มิ.ย. 2554
410 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
06 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48