ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 สอบราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเล่นสนาม ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ BBL ดาวน์โหลดเอกสาร
1001
14 ธ.ค. 2553
412 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
10 พ.ย. 2553
413 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
20 ต.ค. 2553
414 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
18 ต.ค. 2553
415 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
15 ต.ค. 2553
416 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
15 ก.ย. 2553
417 สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 130 ลิตร พร้อมฐานสำหรับวางถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
259
25 ส.ค. 2553
418 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
05 ส.ค. 2553
419 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
21 ก.ค. 2553
420 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำสายซอยร่วมใจ 3 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
366
21 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47