ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
802
02 ส.ค. 2554
412 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวรรณีศิลป์-หอประชุม หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
776
02 ส.ค. 2554
413 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนักเรียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
784
19 ก.ค. 2554
414 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฝรั่งถม หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
842
19 ก.ค. 2554
415 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
990
12 ก.ค. 2554
416 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
736
05 ก.ค. 2554
417 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งในสระ-บ้านแคว หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
800
22 มิ.ย. 2554
418 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
751
06 มิ.ย. 2554
419 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
746
06 พ.ค. 2554
420 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
749
07 เม.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49