ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
793
08 มี.ค. 2555
412 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
809
09 ก.พ. 2555
413 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
816
11 ม.ค. 2555
414 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554
804
06 ธ.ค. 2554
415 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ 7,4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
784
22 พ.ย. 2554
416 ตรวจรับงานจ้างโครงการถมดินพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการเทศบาลตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
787
10 พ.ย. 2554
417 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
793
02 พ.ย. 2554
418 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
788
18 ต.ค. 2554
419 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
794
18 ต.ค. 2554
420 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
938
30 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51