ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
17 ธ.ค. 2553
422 สอบราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเล่นสนาม ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ BBL ดาวน์โหลดเอกสาร
1187
14 ธ.ค. 2553
423 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
10 พ.ย. 2553
424 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
409
20 ต.ค. 2553
425 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
18 ต.ค. 2553
426 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
413
15 ต.ค. 2553
427 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
15 ก.ย. 2553
428 สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 130 ลิตร พร้อมฐานสำหรับวางถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
429
25 ส.ค. 2553
429 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
399
05 ส.ค. 2553
430 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
599
21 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48