ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
914
05 ก.ย. 2554
422 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง-โคกม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
859
16 ส.ค. 2554
423 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการถมดินพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
956
11 ส.ค. 2554
424 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
833
04 ส.ค. 2554
425 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
871
02 ส.ค. 2554
426 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวรรณีศิลป์-หอประชุม หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
842
02 ส.ค. 2554
427 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนักเรียน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
850
19 ก.ค. 2554
428 ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฝรั่งถม หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
906
19 ก.ค. 2554
429 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1053
12 ก.ค. 2554
430 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
806
05 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51