ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
774
07 มี.ค. 2554
422 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบน-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
818
04 มี.ค. 2554
423 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่ง-โคกม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
763
04 มี.ค. 2554
424 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่ายาง-ศาลาไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
787
04 มี.ค. 2554
425 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวรรณีศิลป์-หอประชุม หมู่ที่ 6 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
787
04 มี.ค. 2554
426 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนักเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
786
04 มี.ค. 2554
427 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฝรั่งถม หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
881
04 มี.ค. 2554
428 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ 7,4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
769
04 มี.ค. 2554
429 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
760
24 ก.พ. 2554
430 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
769
04 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49