ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
05 ก.ค. 2553
422 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
04 มิ.ย. 2553
423 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
05 พ.ค. 2553
424 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง – ป่ายาง – ศาลาไพ หมู่ที่ 4, 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
433
20 เม.ย. 2553
425 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
402
07 เม.ย. 2553
426 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
301
07 เม.ย. 2553
427 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
05 เม.ย. 2553
428 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ขอประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน - นายทวี หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
372
24 มี.ค. 2553
429 อบต.ท่างิ้ว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน - บ้านนายทวี หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
416
18 มี.ค. 2553
430 อบต.ท่างิ้ว ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน- บ้านนายทวี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
18 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47