ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
752
06 ม.ค. 2554
432 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
722
17 ธ.ค. 2553
433 สอบราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเล่นสนาม ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ BBL ดาวน์โหลดเอกสาร
1543
14 ธ.ค. 2553
434 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
756
10 พ.ย. 2553
435 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
759
20 ต.ค. 2553
436 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
757
18 ต.ค. 2553
437 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
736
15 ต.ค. 2553
438 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
751
15 ก.ย. 2553
439 สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 130 ลิตร พร้อมฐานสำหรับวางถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
758
25 ส.ค. 2553
440 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
718
05 ส.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49