ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศ อบต.ท่างิ้ว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
275
15 มี.ค. 2553
432 อบต.ท่างิ้ว ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้างถนนถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง - ป่ายาง - ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
372
11 มี.ค. 2553
433 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
05 มี.ค. 2553
434 ประกาศ อบต.ท่างิ้ว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน - บ้านนายทวี หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
697
23 ก.พ. 2553
435 ประกาศ อบต.ท่างิ้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ายาง - ศาลาไพ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
673
23 ก.พ. 2553
436 การแต่งตั้งบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
17 ก.พ. 2553
437 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
08 ก.พ. 2553
438 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
07 ม.ค. 2553
439 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
04 ธ.ค. 2552
440 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
359
24 พ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47