ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำสายซอยร่วมใจ 3 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
535
21 ก.ค. 2553
432 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
05 ก.ค. 2553
433 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
04 มิ.ย. 2553
434 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
05 พ.ค. 2553
435 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง – ป่ายาง – ศาลาไพ หมู่ที่ 4, 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
603
20 เม.ย. 2553
436 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
571
07 เม.ย. 2553
437 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
469
07 เม.ย. 2553
438 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
376
05 เม.ย. 2553
439 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ขอประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน - นายทวี หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
541
24 มี.ค. 2553
440 อบต.ท่างิ้ว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน - บ้านนายทวี หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
585
18 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48