ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 130 ลิตร พร้อมฐานสำหรับวางถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
487
25 ส.ค. 2553
432 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
05 ส.ค. 2553
433 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
653
21 ก.ค. 2553
434 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำสายซอยร่วมใจ 3 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
21 ก.ค. 2553
435 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
05 ก.ค. 2553
436 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
04 มิ.ย. 2553
437 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
05 พ.ค. 2553
438 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง – ป่ายาง – ศาลาไพ หมู่ที่ 4, 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
662
20 เม.ย. 2553
439 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
627
07 เม.ย. 2553
440 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
533
07 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48