ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 อบต.ท่างิ้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
485
24 พ.ย. 2552
442 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
05 พ.ย. 2552
443 ประกาศสอบราคาซื้อวิทยุระบบ VHF/FM ดาวน์โหลดเอกสาร
298
03 ก.ย. 2552
444 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
31 ส.ค. 2552
445 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายสระบัว – บางชะโด ดาวน์โหลดเอกสาร
529
31 ส.ค. 2552
446 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
279
31 ส.ค. 2552
447 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
262
31 ส.ค. 2552
448 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
31 ส.ค. 2552
449 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาทางหลวง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
31 ส.ค. 2552
450 ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
368
24 ก.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47