ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 อบต.ท่างิ้ว ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน- บ้านนายทวี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
18 มี.ค. 2553
442 ประกาศ อบต.ท่างิ้ว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
448
15 มี.ค. 2553
443 อบต.ท่างิ้ว ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้างถนนถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง - ป่ายาง - ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
540
11 มี.ค. 2553
444 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
367
05 มี.ค. 2553
445 ประกาศ อบต.ท่างิ้ว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน - บ้านนายทวี หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
867
23 ก.พ. 2553
446 ประกาศ อบต.ท่างิ้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ายาง - ศาลาไพ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
844
23 ก.พ. 2553
447 การแต่งตั้งบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
410
17 ก.พ. 2553
448 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
08 ก.พ. 2553
449 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
383
07 ม.ค. 2553
450 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
04 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48