ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองฝรั่งถม หมู่ที่ 8 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
943
04 มี.ค. 2554
442 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง หมู่ที่ 7,4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
833
04 มี.ค. 2554
443 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
826
24 ก.พ. 2554
444 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
829
04 ก.พ. 2554
445 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
816
06 ม.ค. 2554
446 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
788
17 ธ.ค. 2553
447 สอบราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเล่นสนาม ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ BBL ดาวน์โหลดเอกสาร
1608
14 ธ.ค. 2553
448 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
823
10 พ.ย. 2553
449 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
822
20 ต.ค. 2553
450 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
824
18 ต.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51