ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
920
21 ก.ค. 2553
442 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำสายซอยร่วมใจ 3 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
856
21 ก.ค. 2553
443 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
709
05 ก.ค. 2553
444 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
708
04 มิ.ย. 2553
445 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
713
05 พ.ค. 2553
446 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง – ป่ายาง – ศาลาไพ หมู่ที่ 4, 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
931
20 เม.ย. 2553
447 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
897
07 เม.ย. 2553
448 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
800
07 เม.ย. 2553
449 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
05 เม.ย. 2553
450 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ขอประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน - นายทวี หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
865
24 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49