ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
794
15 ต.ค. 2553
452 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
806
15 ก.ย. 2553
453 สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 130 ลิตร พร้อมฐานสำหรับวางถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
814
25 ส.ค. 2553
454 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
772
05 ส.ค. 2553
455 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
974
21 ก.ค. 2553
456 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำสายซอยร่วมใจ 3 หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
909
21 ก.ค. 2553
457 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
767
05 ก.ค. 2553
458 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
761
04 มิ.ย. 2553
459 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
765
05 พ.ค. 2553
460 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหูแร้ง – ป่ายาง – ศาลาไพ หมู่ที่ 4, 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
986
20 เม.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51