ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
08 ก.พ. 2553
452 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
07 ม.ค. 2553
453 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
441
04 ธ.ค. 2552
454 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
587
24 พ.ย. 2552
455 อบต.ท่างิ้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
710
24 พ.ย. 2552
456 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
465
05 พ.ย. 2552
457 ประกาศสอบราคาซื้อวิทยุระบบ VHF/FM ดาวน์โหลดเอกสาร
524
03 ก.ย. 2552
458 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
545
31 ส.ค. 2552
459 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายสระบัว – บางชะโด ดาวน์โหลดเอกสาร
752
31 ส.ค. 2552
460 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
501
31 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48