ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 อบต.ท่างิ้ว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน - บ้านนายทวี หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
907
18 มี.ค. 2553
452 อบต.ท่างิ้ว ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน- บ้านนายทวี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
737
18 มี.ค. 2553
453 ประกาศ อบต.ท่างิ้ว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
788
15 มี.ค. 2553
454 อบต.ท่างิ้ว ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้างถนนถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง - ป่ายาง - ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
860
11 มี.ค. 2553
455 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
05 มี.ค. 2553
456 ประกาศ อบต.ท่างิ้ว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน - บ้านนายทวี หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
1200
23 ก.พ. 2553
457 ประกาศ อบต.ท่างิ้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ายาง - ศาลาไพ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
1170
23 ก.พ. 2553
458 การแต่งตั้งบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
731
17 ก.พ. 2553
459 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
697
08 ก.พ. 2553
460 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
701
07 ม.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49