ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
531
24 พ.ย. 2552
452 อบต.ท่างิ้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
654
24 พ.ย. 2552
453 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
408
05 พ.ย. 2552
454 ประกาศสอบราคาซื้อวิทยุระบบ VHF/FM ดาวน์โหลดเอกสาร
469
03 ก.ย. 2552
455 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
489
31 ส.ค. 2552
456 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายสระบัว – บางชะโด ดาวน์โหลดเอกสาร
699
31 ส.ค. 2552
457 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
448
31 ส.ค. 2552
458 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
430
31 ส.ค. 2552
459 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
483
31 ส.ค. 2552
460 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาทางหลวง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
416
31 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48