ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
708
04 ธ.ค. 2552
462 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
856
24 พ.ย. 2552
463 อบต.ท่างิ้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
981
24 พ.ย. 2552
464 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
732
05 พ.ย. 2552
465 ประกาศสอบราคาซื้อวิทยุระบบ VHF/FM ดาวน์โหลดเอกสาร
794
03 ก.ย. 2552
466 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
812
31 ส.ค. 2552
467 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายสระบัว – บางชะโด ดาวน์โหลดเอกสาร
1021
31 ส.ค. 2552
468 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
771
31 ส.ค. 2552
469 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
752
31 ส.ค. 2552
470 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
804
31 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49