ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
483
31 ส.ค. 2552
462 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
536
31 ส.ค. 2552
463 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้วเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาทางหลวง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
31 ส.ค. 2552
464 ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุดกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
588
24 ก.ค. 2552
465 ประกาศสอบราคาอาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียนที่ 1/2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
669
10 มิ.ย. 2552
466 ประกาศสอบราคาอาหารเสริม(นม)ประจำภาคเรียน 1/2551
557
12 มิ.ย. 2551
467 ประกาศเรื่อง กำหนดเวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลจ้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
19 มิ.ย. 2550
468 ประกาศเรื่อง กำหนดเวลา สถานที่ และเงื่อนไขในการประมูลจ้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
19 มิ.ย. 2550
469 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่หบ้าน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
434
19 มิ.ย. 2550
470 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านห้วยหู้แร้งหมู่ 7
631
19 มิ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48