ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
958
07 เม.ย. 2553
462 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศร ดาวน์โหลดเอกสาร
853
07 เม.ย. 2553
463 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
754
05 เม.ย. 2553
464 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว ขอประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน - นายทวี หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
922
24 มี.ค. 2553
465 อบต.ท่างิ้ว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน - บ้านนายทวี หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
961
18 มี.ค. 2553
466 อบต.ท่างิ้ว ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน- บ้านนายทวี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
791
18 มี.ค. 2553
467 ประกาศ อบต.ท่างิ้ว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง-ป่ายาง-ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
856
15 มี.ค. 2553
468 อบต.ท่างิ้ว ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการก่อสร้างถนนถนน คสล.สายห้วยหูแร้ง - ป่ายาง - ศาลาไพ หมู่ที่ 4,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
913
11 มี.ค. 2553
469 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
755
05 มี.ค. 2553
470 ประกาศ อบต.ท่างิ้ว เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายหวน - บ้านนายทวี หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
1256
23 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51