ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประมูลการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ดาวน์โหลดเอกสาร
487
25 พ.ค. 2550
472 ประมูลการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
456
25 พ.ค. 2550
473 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายพรุเตย ตอน 3 หมู่ที่ 6 ต.ท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
452
21 ก.พ. 2550
474 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง ถนนสายรวมญาติ-บ้านนายสัญชัย หมู่ที่ 6 ต.ท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
475
21 ก.พ. 2550
475 สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนน สายสนามฟุตบอล-อนามัยโคกทึง หมู่ที่ 3 ต.ท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
665
21 ก.พ. 2550
476 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนทางด้านศาสนา ณ มัสยิดนูรุดดีน หมู่ที่ 1 ต.ท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
517
21 ก.พ. 2550
477 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายหัวลาน-โคกผักกรูด หมูที่1 ต.ท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
456
21 ก.พ. 2550
478 สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนายอุดร-บ้านเพ็ง หมู่ที่ 7 ต.ท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
425
21 ก.พ. 2550
479 สอบราคาจ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนายอุดร-บ้านเพ็ง หมู่ที่ 7 ต.ท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
462
21 ก.พ. 2550
480 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ โคกหนำแขก-หัวคอน ม.2 ต.ท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
508
02 ก.พ. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48