ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศ อบต.ท่างิ้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่ายาง - ศาลาไพ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
1225
23 ก.พ. 2553
472 การแต่งตั้งบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้จัดการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
784
17 ก.พ. 2553
473 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
753
08 ก.พ. 2553
474 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
754
07 ม.ค. 2553
475 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
763
04 ธ.ค. 2552
476 องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
910
24 พ.ย. 2552
477 อบต.ท่างิ้ว มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1036
24 พ.ย. 2552
478 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
786
05 พ.ย. 2552
479 ประกาศสอบราคาซื้อวิทยุระบบ VHF/FM ดาวน์โหลดเอกสาร
848
03 ก.ย. 2552
480 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
866
31 ส.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51