ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หลังคาโ้ค้งสำเร็จรูปไร้โครงสร้าง) หมู่ที่ 7 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
292
13 ม.ค. 2563
42 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
267
09 ม.ค. 2563
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถหลังคาโครงเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
270
08 ม.ค. 2563
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบน-บ้านควน หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
270
03 ม.ค. 2563
45 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบน-บ้านควน หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
267
02 ม.ค. 2563
46 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมา ดาวน์โหลดเอกสาร
284
16 ธ.ค. 2562
47 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
27 พ.ย. 2562
48 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
293
27 พ.ย. 2562
49 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
282
13 พ.ย. 2562
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินเหมืองน้ำคลองขุด-ปากลา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
13 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48