ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถหลังคาโครงเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
549
08 ม.ค. 2563
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบน-บ้านควน หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
548
03 ม.ค. 2563
53 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบน-บ้านควน หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
545
02 ม.ค. 2563
54 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมา ดาวน์โหลดเอกสาร
563
16 ธ.ค. 2562
55 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
576
27 พ.ย. 2562
56 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
572
27 พ.ย. 2562
57 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
558
13 พ.ย. 2562
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินเหมืองน้ำคลองขุด-ปากลา หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
13 พ.ย. 2562
59 เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
552
13 พ.ย. 2562
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินเหมืองน้ำสระบัว-หนองหนมจีน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
552
13 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49