รายงาน  
 
 
  รวมกฎหมายท้องถิ่น  
 
 
  จัดซื้อจัดจ้าง  
 
 
  การบริการ  
 
 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 
 
     
 
 
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1