รายงาน  
 
 
  รวมกฎหมายท้องถิ่น  
 
 
  จัดซื้อจัดจ้าง  
 
 
  การบริการ  
 
 
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 
 
     
 
 
 
   
 
   
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

เทศบาลตำบลท่างิ้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมู่ที่ 7 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280
โทรศัพท์,โทรสาร 075-392150 กองคลัง 075-392151
E-mail : office@thangew.go.th
อีเมล์สารบรรณกลาง:saraban@thangew.go.th
Web Site : WWW.THANGEW.GO.TH